BEDELSİZ FATURA İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

Bedelsiz ihracat Faturalarına GTB tarafından yazılım güncellemesi tamamlanana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturalarının matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura olarak düzenlenmesine olanak tanınmıştır. 31/10/2017 tarihi itibariyle GTB tarafından gerekli yazılım güncellemesi yapılmış olup, canlı ortamda devreye alınmıştır.

Bu kapsamda bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.” duyurulur.

Mikro Yazılım programlannazda yapılması gereken işlemler;

Bedelsiz e-İhracat faturalarının, tüm e-ihracat faturaları gibi, ihracat Modülü altında yer alan Açık ihracat faturası (061100) menüsünden düzenlenmiş olması gerekir. Bedelsiz olan ürünlerinizi ihracat faturasına %100 iskonto yaparak sıfirlayabilirsiniz.

Programınız e-Fatura XML oluşturma aşamasında XML’e iskontoları aktarmadan Gümrük Beyannamesi için ürün fiyatlarını yazacak ancak yekün bilgisini otomatik sıfırlamış olacaktır. Dolayısıyla güncel sürümün kurulumu sonrası daha önce düzenlemiş olduğunuz %100 iskonto olarak bedelsiz e-İhracat faturalarınızı düzenlemeniz yeterlidir.

Programınız otomatik bedelsiz formatında ve ürün fiyatlarıyla beraber e-ihracat faturalarınızı oluşturacaktır.

Not: Bu tarihe kadar portal.emikro.com.tr adresinden bedelsiz e-fatura düzenleyen kııllanıcılarımızın, portal hesapları yerine program üzerinden e-ihracat faturalarını bedelsiz düzenleyebilecekleri bilgisini paylaşmak isteriz.