İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Globalleşen Dünyanın belki de en fazla etkilediği alanlardan biri insan kaynaklarıdır. Yetenek savaşlarının yaşandığı dünyamızda; insan sermayesinin, bir şirketin sahip olduğu en önemli değer olduğu görülüyor ve bu konuda İnsan Kaynakları departmanına düşen görev ve sorumlulukları hafifletmek amacıyla Mikro Yazılımevi İnsan Kaynakları Yönetimi adıyla bir program sunmaktadır. Bu yönetim içerisinde, kariyer planlaması, eğitim planlaması, işe kabul yönetimi gibi birçok planlama çeşitlerini barındırarak insan kaynaklarını geliştiren uygulamalar mevcuttur.

İnsan kaynakları etiketi artık iş yerlerinde bir norm haline geldiğinden, organizasyonlarda insanların yalnızca işe alma ile özdeşleştirdikleri “personel”den daha geniş bir kapsam ve stratejik rol ifade etmektedir. Firmaların iş akışlarını düzenli olarak takip edebilmeleri için programlarımızdan “Norm kadrolarını” oluşturabilmeleri de mümkündür. Yani ihtiyaç duydukları kadronun nitelik ve nicelik olarak standart hale getirilmiş tanımlamalarını da yapabileceklerdir. Bu amaçla insan kaynaklarının “Norm kadro planlama” menüsü büyük kolaylık sağlayacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Norm Kadro Planlama

Sicil işlemleri menüsü ile personellerin sicil bilgilerinin sistemde oluşturulmasını sağlayabileceksiniz. Belge yönetimi ekranı ile ise tanımlanmış olan belgelerin personeller ile ilişkisini sağlayabilecek ve program içerisinde personellere ait belgelerin ön izlemesini ve takibini yapabileceksiniz.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için yöntemlerden biri de çalışanlara kariyer planlarını geliştirmede yardımcı olunmasıdır. Bu amaçla kariyer planlaması menüsünde ödül ve ceza tanımlamalarını, alınan ceza ve ödülleri, eğitim planlama operasyonlarını ve bununla ilgili raporları düzenleyebilirsiniz.

Eğitim Planlaması menüsü, çalışanlarınızın performanslarını değerlendirebileceğiniz sınav tanımlamalarına, alınması gereken eğitimlerin süre ve puanlama olarak tanımlanabilmesine, eğitimlerin hangi kurum ya da kişiler tarafından düzenleneceğine yönelik tanımlamalara, eğitim planlarınızı en ince ayrıntısına kadar izleyebileceğiniz birçok rapor detayına yer vermiştir.

İnsan kaynakları yönetiminde ihtiyaçlar doğrultusunda işe alınacak personelin belirlenmesi iş akışının sürekliliği açısında önemli rol üstlenmektedir. Dolayısıyla tüm başvuruların arşivlenmesinin ve değerlendirilmeye alınmasının doğru personel seçimindeki katkısı yadsınamaz. Bu amaçla firmanıza başvuruda bulunan personellerin bilgilerini arşivleyebilmenize, tüm başvuruları belirleyeceğiniz puanlar dahilinde değerlendirebilmenizi, firma içindeki departmanlarınızın personel ihtiyaç taleplerini göz önünde bulundurmanıza olanak sağlamaktadır.

Yönetim ve operasyon ekranları ile tanıtılmış olan personel kartları sayesinde ödül ve ceza gibi kartları toplu olarak izleyebilecek ve yönetebileceksiniz.

Organizasyon Şeması, işletme ile ilgili kararların verilmesinde yol gösterici bir araçtır. Şirketin organizasyon şemasını görsel ortamda yaratabilir, yaşatabilir, geçmişteki halini izleyebilir, geleceğe yönelik planlamanızı da bu ortamda yapabilirsiniz. Organizasyon Şeması modülünde, departmanlar, departmanlardaki pozisyonlar, kendi içlerinde ast-üst ilişkileri belirlenebilir. İş tanımları ile işletmede yer alan kadrolar tanımlanabilir.