MİKRO’DA SAYIM SONUÇLARI GİRİŞ FİŞİ (012800)

Periyodik aralıklarla yapılan sayım sonuçlarının evraklara girildiği bölümdür. Sayım sonuçları evrakı için öncelikle sayım tarihinin, sayımın hangi depoda yapıldığının ve sayım yaptığınız gün için sayım sonuçlarının hangi evrak sıra numarası ile takip edileceğinin bilgisini girmeniz istenecektir. Programınız otomatik olarak her yeni günde evrak numarasını 1’den başlatacak ve gün içinde girdiğiniz her sayım fişi evrakının numarasını bir artırarak devam edecektir. Bu girişlerden sonra imleç stok kodu alanına gelecektir.

Devamını okuyun

SABİT KIYMET TANITIM KARTI GENEL BİLGİLER

Sabit kıymet tanıtım kartı; amortismana tabii iktisadi kıymetleriniz ile ilgili bütün detayların programa girilebilmesi için hazırlanmış bir tanıtım kartıdır. Bu bölümden sabit kıymetlerinize ilişkin fatura bilgileri, muhasebe hesap kodları, devir bilgileri, amortisman hesaplama şekli ve oranları gibi birçok detay bilgi girilecektir.

Devamını okuyun

MİKRO E-MUTABAKAT KULLANIMI

e-Mutabakat, kurumlar ve şirketler arasındaki borç-alacak hesap hareket ve bakiyelerinin elektronik ortamda gönderimi ve mutabakat sürecininin hızlandırılmasına yönelik bir uygulama bütünüdür. Mikro e-mutabakat uygulaması tüm firmalarınızla mutabakat süreçlerinin tek ekrandan yönetilmesini ve takibini sağlamak için geliştirilen Cari Bakiye mutabakatlarının elektronik ortamda hızla ve güvenle yapılmasını sağlayan bir sistem olarak geliştirilmiştir.

Devamını okuyun

MİKRO’DA BANKA EKSTRESİ AKTARIMI

Banka işlem tanımları menüsünde İşlem kodu alanıBanka hesap ekstresinde işlem kodu varsa veya işlem kodu olarak kullanabileceğimiz bir alan varsa aktarım sırasında Karşı hesap kodunun program tarafından atanmasını sağlayacaktır. Eğer banka hesap ekstresinde karşı hesap kodunu yakalayabileceğimiz bir alan yoksa işlem kodu ile karşı hesap kodunu aynı değerle kullanabiliriz. İşlem kodu alanları farklı işlemler için birbirini kapsayacak şekilde ise ayrımın yapılabilmesi için, benzer alan boşluk (spacepar) veriniz.

Devamını okuyun